Carpal tunnel syndrome: Ano ang mga senyales, lunas?

Ang carpal tunnel syndrome ay isang karaniwang neurological disorder kung saan naiipit ang ugat sa tunnel ng mga kamay na tinatawag na median nerve (na nasa palad hanggang bisig). Ang ugat ding ito ay ang nagpapagalaw at nagbibigay ng pakiramdam sa palad at mga daliri. Ayon sa mga doktor, bago pa maramdaman ang matinding pananakit sa kamay ay may mga sintomas para malaman kung ikaw ay may carpal tunnel syndrome.

Ang “carpal” ay hango sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay wrist – pulso o galanggalangan sa Tagalog.

Ang mga karaniwang nakararamdam ng nasabing sakit ay ang mga taong madalas gamitin ang mga kamay sa pagtatrabaho, halimbawa ay ang pagtatahi, pagpipiga, madalas na pagtitipa, at iba pa. Maaari ring magkaroon nito ang mga overweight dahil posibleng maipit ang ugat, mga may problema sa thyroid, at may arthritis.

Iba pang mga salik na maaaring maging dahilan sa pagkakaroon ng carpal tunnel syndrome

– diabetes

– pagtanda

– namana

– pagbubuntis

– hemodialysis o ang proseso ng pagsasala ng dugo

– pagkasira ng pulso at pagkakaroon ng dislokasyon

– mga kamay o pulso na wala sa porma

– pag-inom ng alak

– tumor sa kamay

Ano ang mga sanhi ng pagkakaroon ng carpal tunnel syndrome?

Kapag sumusikip ang carpal tunnel sa pulso, ang carpal tunnel syndrome ang resulta nito. Nagiging sanhi ito ng mga tendon at median nerve (na nasa loob ng carpal tunnel) na dumiin sa isa’t isa upang mamaga ito, dahilan din para mamanhid ang mga daliri at kamay.

Mga senyales ng carpal tunnel syndrome

Pamamanhid

Ang madalas na pamamanhid ng daliri sa hinlalaki, hintuturo, hinlalato at palasingsingan (hindi kasama ang hinliliit).

Masakit o parang kinukuryenteng pakiramdam

Ang pakiramdam na may dumadaloy na kuryente o tusok-tusok, kung saan kumakapal at walang nararamdaman ang mga daliri sa kamay.

Kawalan ng lakas ng mga daliri

Ang pagkawala ng abilidad na gawin ang mga simpleng gawain, katulad ng pagbutones at ang hindi maiwasang mabitawan ang bagay.

Sa mga nakaranas ng mga nasabing senyales na “clinically diagnosed”, kung saan dumaan sila mga physical test bago nalaman na sila ay may carpal tunnel syndrome. Ito rin ay upang malaman  kung ano ang lunas o papaano ito maaagapan habang hindi pa malala.

Paano ang gamutan sa carpal tunnel syndrome?

Non-Surgical treatment

Ang non-surgical treatment (walang operasyon) ay karaniwang isinasagawa habang hindi pa malala ang sakit. Gumagamit dito ng wrist splint na inilalagay sa kamay upang maiwasang mabaluktot at ma-relax ito sa pagtulog. Kung minsan ay nireresetahan din sila ng mga anti-inflammatory upang maiwasan ang pamamaga. Inaabisuhan din ng mga doktor ang kanilang mga pasyente na gawin ang physical therapy o ang pag-ehersisyo ng kamay at iba pang mga remedyo ukol dito.

Wrist splint

Surgical treatment

Ito ay isinasagawa lamang kung ang nasabing sakit ay “severe” o nasa malala nang kondisyon. Ang layunin ng operasyon ay palawakin, sa pamamagitan ng pagputol ng litid, ang espasyo kung saan dumadaloy ang mga ugat. Ang mga pasyenteng dumaan sa operasyon ay hindi maaaring gumawa ng mga mabibigat na bagay sa loob ng 6 na linggo. Naitala rin na 90% ang matagumpay na operasyon sa may mga CTS. Ngunit may mga ilang pasyente naman na nagsasabing hindi pa rin nawala ang kanilang mga nararamdaman sa loob ng tatlong buwan, at ito ay ipinaliliwanag ng mga doktor na maaaring hindi na sakop ng carpal tunnel syndrome.

Ang presyo ng operasyon para rito ay maaaring mula P7,000 hanggang P10,000 kada kamay at ang haba ng operasyon ay maaaring wala pang 10 minuto. Depende ito sa ospital na pupuntahan.

Ayon sa mga doktor, mahirap maiwasan ang pagkakaroon ng CTS lalo’t maraming mga aktibidad ang bawat isa. Ngunit maiiwasan ito sa kung iyong babaguhin ang mga nakasanayang gawin na maaaring maging sanhi ng naturang sakit.

Paalala lamang na huwag abusuhin ang ating mga kamay. Iwasan ang pagsunod-sunurin ang mga gawaing maaaring makangalay sa kamay. Mahalagang maipahinga ang mga kamay upang maiwasan ang pagkakaroon ng carpal tunnel syndrome.