Business, working at calendar days? Ano ‘yon?

“You will receive your item in three (3) business days”. Iyan ang sabi sa iyo mula sa inorderan mong online store.

Ano ba ang ibig sabihin ng “business days”?

Kapag sinabing business days ito ay anumang araw mula Lunes hanggang Biyernes. Tumutukoy ito sa mga araw ng trabaho o negosyo – at nasa loob lamang ng mga oras mula ika-8 o ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.

Sa business days, hindi kabilang dito ang weekend (Sabado / Linggo) o anumang holidays (special / regular/ public).

Ano ang duration o haba ng 3 business days? Depende ito kung anong araw ito magsisimula. Halimbawa nito, Biyernes kang sinabihan na, “You will receive your item in three (3) business days” at natural na hindi kasama sa bilang ang Biyernes na inabisuhan ka. Ang simula ng bilang ng business days ay ang sumunod na araw. Hindi rin kasama ang Sabado at Linggo sa bibilangin mong araw. Kung ang sumunod na araw naman ay Lunes ngunit araw ng Pasko na isang holiday, ang simula ng 3 business days ay Martes na aabot hanggang Huwebes.

Iba pang malinaw na halimbawa

Inabisuhan ka ng Lunes, ang simula ng 3 business days ay Martes hanggang Huwebes

Inabisuhan ka ng Martes, ang simula ng 3 business days ay Miyerkoles hanggang Biyernes

Inabisuhan ka ng Miyerkoles, ang simula ng 3 business days ay Huwebes hanggang Lunes

Inabisuhan ka ng Huwebes, ang simula ng 3 business days ay Biyernes hanggang Martes

Inabisuhan ka ng Biyernes, ang simula ng 3 business days ay Lunes hanggang Miyerkoles

Ang duration din ay depende sa kumpanya, store o isang negosyo kung sila ay may operation ng weekend o holidays kaya mabuting tawagan ang kanilang tanggapan para rito.

Ano ang working days?

Ang working days ay mga araw na karaniwang ginugugol sa trabaho – tumutukoy sa anumang trabaho bilang empleyado. Gayunman, para sa ilang mga kumpanya na bukas mula Martes hanggang Sabado, ang mga araw ng pagtatrabaho ay tumutugma sa mga araw sa pagitan ng Martes at Sabado. Sa pangkalahatan, ito ay sumasalamin sa 5 araw sa isang linggo mula Lunes hanggang Biyernes. Magkakaroon ng 6 na araw ng trabaho sa isang linggo para sa isang negosyo na bukas mula Lunes hanggang Sabado.

Ang termino ring “working days” ay ginamit upang tukuyin ang lahat ng pitong araw ng linggo, maliban ang Linggo at mga ligal na pista opisyal na karaniwang hindi nagtatrabaho. Samakatuwid, ang isang linggo na walang pampublikong holiday ay may anim na araw ng pagtatrabaho.

Para saan ang business at working days?

Ito ay upang matukoy ang iyong natitirang mga araw ng bakasyon para sa taon, halimbawa, at upang matukoy ang iyong aktuwal na mga gastos na may kaugnayan sa buwis. Gayundin, ito ay para sa mga patakaran sa pagkansela (14 working days for distance purchases); Para sa mga schedule ng paghahatid o delivery.

Ano naman ang calendar days?

Ang calendar days o consecutive days ay tumutukoy sa buong bilang ng mga araw sa isang buwan. Ang weekends at holidays ay mga kasama sa bilang sa calendars days.

Ang halimbawa nito ay ang Enero na palaging may 31 araw sa kalendaryo. Ang bilang ng mga araw ng kalendaryo sa pagitan ng Linggo at Sabado ay palaging pito.

Kapag halimbawang may notice of disconnection ka o abiso na palalayasin ka sa inuupahan mong unit kung hindi ka magbabayad matapos ang 30 calendar days, ibig sabihin nito ay literal kang may 30 araw na hindi na dapat pang lumampas para harapin ang iyong pananagutan.