Beauty tips: Skincare, hygiene practices na para sa iyo

Ang puppy eye liner para magmukhang rounder, wider ang mata.

Puppy eye liner

Para maging rounder at wider ang hitsura ng mga mata, lagyan ito ng eye liner na pababa ang stroke. Iwasang gawin ito kung natural nang malaki ang mga mata.

 

Hands off your face

Iwasan na hawakan ang mukha para maiwasang magkaroon ng bacteria. Madaling kapitan ng bacteria ang mukha mula sa kamay na hindi siguradong malinis. Malimit na nangyayari ito kapag nasa labas bahay.

 

Petroleum jelly application

Hassle ba na may lumalampas na nail polish sa tuwing naglalagay nito sa kamay at paa? Ang simpleng solusyon ay ang paglalagay ng kaunting petroleum jelly sa paligid ng mga kuko.

Kailangang manipis lamang ang paglalagay ng petroleum jelly sa paligid ng mga kuko bago ang paglalagay ng nail polish. Kapag natuyo na ang nail polish, maaari nang hugasan ang kamay at paa gamit ang mild soap para matanggal ang petroleum jelly.

 

 

Tap wrists when using perfume

Para magtagal ang amoy ng perfume, i-tap ang dalawang wrists na may perfume at iwasan itong ikuskos o ikiskis. Mild na pagdiin (pagdikitin) ang gawin para mas kumapit ang perfume sa balat. Puwede rin itong gawin sa paglalagay ng perfume sa tainga. Idiiin ang daliring may perfume sa likod ng tainga.

 

Shaving cream option

Kung naubusan ng shaving cream, puwedeng gumamit ng hair conditioner para mas maging smooth ang pagshi-shave

 

Toothpaste as gel

Kung naubusan ng styling gel, i-consider ang paggamit ng toothpaste. Make sure na hindi magiging puti ito matapos ang ilang segundo.