Bantayan ang mga bata sa social networking sites

Tutok na tutok ang mga kabataan ngayon sa computer. Naka-hook na rin sila sa mga social networking sites gaya ng popular na Facebook at iba pang social media platforms. Nakapaloob na sila sa advanced technology. Siguro naman, at this time may alam na kayong peligrong nangyayari sa ganitong sites. At sinoman sa miyembro ng pamilya mo ay maaaring maabuso o mabiktima – lalo na ang mga bata.

Mula sa pagpo-post ng regular updates ng users, maaaring makaapekto ito sa pag-iisip at buhay ng bata.

Hindi natin alam na sa simpleng shoutouts ay makapulot ang bata ng hindi magandang impormasyon dahil exposed siya sa harap ng computers at mas lala pa ito kung marami siyang kaibigan sa kanyang list.

Isipin na lang ang shoutout na sasamahan ng abbreviation na WTH (what the hell) na mas pwede pang lumala sa WTF (what the f***).

Bigyang halimbawa pa ang mga pino-post na video na pwedeng makasira sa pag-iisip ng bata sa edad nilang under 13. Paano kung highly for adults lang ang subject ng video?

ILANG BABALA PARA MAPROTEKSYUNAN ANG MGA BATA

* Hangga’t maaari samahan ang bata sa pagko-computer o activities online at i-discuss sa kanya ang pwedeng mangyaring masama sa pagpasok sa social networking sites.

* Dapat ma-ensure ang highest privacy setting ng computer para maiwas ang bata sa peligro.

* Hindi rin dapat maibigay ng bata sa pamamagitan ng social networking sites ang mahahalagang impormasyon hinggil sa kanya o sa kanyang pamilya. Maging maingat din sa paglalagay ng mga photos.

* Iwasan ding tumanggap o kumausap ang mga bata ng mga taong hindi kilala. Kung hindi kilala ang isang tao, huwag i-add ito sa kanyang friend list.