Balidasyon ng produksyon sa komunidad hinggil sa Inagta Bikol, Sorsoganon isinagawa

Ang mga nakibahagi sa balidasyon ng produsyon hinggil sa pagwawasto at maitama sa panahon ang tinatayang 135 katutubong wika ng Pilipinas.

Isinagawa noong 24–26 Oktubre 2023 sa Brgy. Sta. Teresita, Lungsod Iriga; Brgy. Iraya, Buhi, Camarines Sur; at Brgy. Joroan, Tiwi, Albay ang balidasyon hinggil sa wika ng mga katutubong Agta ng Bicol. Isinagawa naman noong 27 Oktubre 2023 sa Sorsogon State University, Lungsod Sorsogon ang balidasyon hinggil sa Sorsoganon.

Iniharap ng mga kawani ng Sangay ng Lingguwistika at Aplikadong Lingguwistika ng Komisyon sa Wikang Filipino sa mga pinuno at kasapi ng katutubong pamayanang kultural, mga kawani ng Pambansang Komisyon sa Katutubong Mamamayan (National Commission on Indigenous Peoples), at mga guro ang produksyon mula sa isinagawang pangangalap ng datos noong Abril 2023 para sa kanilang pagwawasto.

Layunin ng proyektong balidasyon na maiwasto at maisapanahon ang mga impormasyon hinggil sa tinatayang 135 katutubong wika ng Pilipinas.