Balay San Jose: Kanlungan ng debosyon

Ang Balay San Jose / Santuario De San Jose na matatagpuan sa Sta. Maria, Isabela. (Kuha ng Bilibb)

Mula sa pagiging payak at maliit na bundok noon, tila binihisan ito para maging lugar sa mga madasalin, mataas ang paniniwala sa Panginoong Diyos at sa mga naghahanap ng katahimikan ng puso at isipan.

Sa Balay San Jose matatagpuan ang lugar kung saan maaari kayong magdasal nang taimtim, magnilay-nilay at mapalapit sa Lumikha. Ito ay nasa munisipalidad ng Sta. Maria sa lalawigan ng Isabela.

Ang looban ng simbahan ng Santuario De San Jose. (Kuha ng Bilibb)

Maliban sa pananalig kay St. Joseph, itinayo ang lugar na ito sa pangungulila noon ng mag-asawang sina Sta. Maria Mayor Hilario “Larry” at Sofie Pagauitan sa kanilang anak na pumanaw na si Maria Lourdes Gatan Pagauitan.

Ang altar ng Santuario De San Jose. (Kuha ng Bilibb)

Ang ilan pa sa makikita rito ay ang mga sumusunod:

– Sanctuario de San Jose na isang magandang simbahan

– Casa di Spiritualita’ di San Giuseppe na isang retreat house na may 42 silid-tulugan, dalawang iba pang dormitoryo, sariwang hardin, kapilya, at iba pa. Mula sa view deck nito ay tanaw ang natural na luntiang kapaligiran.

Casa di Spiritualita’ di San Giuseppe. (Kuha ng Bilibb)

– St. Joseph House of Spirituality ang unang retreat house na may mga dormitoryo, conferences halls, at lunchroom. Konektado ito sa Lourdes chapel.

– Lourdes Chapel – isang maliit na kapilya bilang pagkilala sa Mahal na Birheng Maria at kay Maria Lourdes Gatan Pagauitan gaya ng nabanggit.

– St. Joseph Library – silid para sa mga koleksyong may kinalaman kay St. Joseph.

– Casa di Marello – isang bahay sa fish pond na partikular na ginawa para sa mga visiting priest and brothers ng Oblates of St. Joseph. Si Joseph Marello ang kanilang founder.

– Galilee – isang cluster ng mga air-conditioned na kubo na nasa gitna ng lawa na animo’y mga nakalutang habang nasa paligid ang water lilies at hyacinth. Sinasabing lugar ito para sa soul searching.

Sa paglilibot sa paligid ng Balay San Jose ay mapapansin din ang iba’t ibang rebulto ng mga anghel, santo at stations of the cross.

Ang Banal na Mag-anak kasama ang Tatlong Hari na makikita sa isang kuwarto sa Balay San Jose. (Kuha ng Bilibb)
St. Anthony de Padua (Kuha ng Bilibb)
Ang magandang hardin na nakapalibot sa Balay San Jose. (Kuha ng Bilibb)