Bakit nanginginig ang mga kamay tuwing gutom?

Naaalarma na sa tuwing gutom ay nanginginig ang mga kamay? Ano ba ang ibig sabihin nito?

Kung tutuusin, ang panginginig ng mga kamay ay hindi lamang sa tuwing nagugutom. Maaaring maranasan ito kung matindi ang galit, iritable, stress o dahil sa health conditions at iba pa.

Kung sa gutom, ang panginginig ng mga kamay ay dahil sa bumababa nang husto ang blood sugar sa katawan.

Samantala, ang hindi normal na pagbaba ng antas ng blood sugar ay tinatawag na hypoglycemia na karaniwan sa mga diabetic – pero kahit hindi diabetic ay maaaring makaranas ng panginginig ng mga kamay.

Kasabay din ng panginginig kapag gutom ay maaari ring manghina, pawisan, malito o hindi makapokus. Kapag may panginginig ng mga kamay, maaaring indikasyon iyan na nahihirapan ang katawan na gawing stable ang inyong blood sugar.

Ano ba ang blood sugar?

Ang blood sugar ay tinatawag ding blood glucose. Ang glucose ay salitang Greek na ang ibig sabihin ay “matamis.”

Ang pangunahing pinagmumulan ng glucose (asukal) ay mga pagkain at inuming mayaman sa carbohydrate. Ito ang pangunahing mapagkukunan ng enerhiya para sa katawan. Lahat ng mga cell (kabilang ang brain cells) ay tumatanggap ng blood sugar upang magamit bilang fuel.

Ang antas ng blood sugar ay nagbabago sa buong araw habang kumakain, nag-eehersisyo at natutulog. Maaaring mangyari rin ito dahil sa stress at hormones.

Ang ilang mga proseso sa katawan ay nakatutulong na panatilihin ang blood sugar sa isang malusog na hanay. Ang pangunahing dahilan sa pagpapanatili ng malusog na antas ng blood sugar ay ang hormone na insulin, na ginawa ng pancreas (lapay).

Ano’ng mangyayari kapag tumaas ang glucose sa katawan?

Ang hyperglycemia o pagtaas ng antas ng blood sugar ay karaniwang tanda ng diabetes. Ang diabetes ay nangyayari kapag ang pancreas ay hindi makagawa ng anomang insulin o sapat na dami ng insulin, o kapag ang katawan ay hindi tumutugon nang naaangkop sa mga epekto ng insulin. Ang insulin ay isang hormone na ginawa sa pancreas ng mga islet ng Langerhans, na kumokontrol sa dami ng glucose sa dugo. Ang kakulangan ng insulin ay nagdudulot ng isang uri ng diabetes.

Samantala may mga dapat mabago sa pagkain para mamantina ang blood sugar level para maiwasan ang diabetes

Para mamantina ang maayos na blood sugar level, maging mahinahon sa pagkain ng matamis.

Iwasan ang refined sugar na mga pagkain tulad ng candy at softdrinks at iba pang matatamis.

Makatutulong din ang pa-iwas sa pagkaing may caffeine (kape, tsaa, atbp). Ang caffeine ay nagpapalala sa mga isyu sa regulasyon ng blood sugar.

Mas mainam ding magpakonsulta sa doktor para rito.