Bakit nagpapaiyak ang sibuyas kapag hinihiwa?

Kilala ang sibuyas na nagpapaiyak kapag ito ay nahiwa na. Pero dahil hindi lahat sa atin ay sobrang sensitibo sa sibuyas, hindi rin lahat ay kayang mapaiyak nito.

Popular ang sibuyas na dahil sa nagpapasarap ito ng mga lutuin ay may health benefits itong naibibigay. Ngunit may isyu sa sibuyas na ayaw ng iba dahil sa nagpapaiyak ito.

Nangyayari ang pag-iyak dahil sa irritants dala ng gas na tinatawag na syn-Propanethial-S-oxide.

Ang sibuyas ay tumutubo sa ilalim ng lupa. Pero dahil may mga hayop o insekto na mapanira o kumakain ng mga tanim kasama ang ugat ay may panlaban ang sibuyas para rito.

Sa tuwing masisira ang balat ng sibuyas ay naglalabas ito ng enzymes at sulfenic acid na kapag nagsama ay nabubuo ang propanethial S-oxide.

Ang Propanethial S-oxide ay ang gas na kemikal na nagmumula sa mga langis ng sibuyas at responsable para mapaluha ang mata. Ang kemikal na ito ay isang uri ng lachrymator (tear gas) na nagpapalitaw sa glands ng lachrymal (tear glands) kapag nadikit ito sa cornea, ang transparent part ng mata.

Dahil may depensa rin ang ating mga mata sa naturang kemikal, ang nangyayari ay lumilikha ang mga ugat sa bawat mata ng luha para maalis ang anumang lachrymatory substances.

Klase ng mga sibuyas

May 21 klase ng sibuyas pero anim hanggang walo sa mga ito ang karaniwan o mas alam ng tao

 1. Bermuda onions
 2. Boiling onions
 3. Chives
 4. Cipollini onions
 5. Cocktail onions
 6. Egyptian onions
 7. Green onions
 8. Leeks
 9. Maui onions
 10. Pearl onions
 11. Pickling onions
 12. Red onions
 13. Red wing onions
 14. Shallots
 15. Spanish onions
 16. Texas super sweet onions
 17. Vidalia onions
 18. Walla Walla Sweet onions
 19. Welsh onions
 20. White onions
 21. Yellow onions
Ang 21 klase ng sibuyas (Mula sa SheKnows)

Ano-ano ang mga sibuyas na nagpapaiyak kapag nahiwa?

Ang pinaka-pangkaraniwang sibuyas na may matapang na sulfur ay ang puti, dilaw at pula.

Samantala ang sibuyas na sariwa (tinatawag ding spring onions, green onions, o salad onions) na bagama’t mura pa ay mayroon ding sulfur ngunit kaunti lamang.

Tandaan din na ang haba ng pagkakaimbak ng sibuyas ay may epekto rin sa kemikal na nagpapaiyak. Halimbawa kapag mas bagong ani o sariwa ang sibuyas ay maaaring mas matapang ang sulfur nito.

Ano ang dapat gawin upang hindi mapaiyak ng sibuyas?

– Kapag hihiwain na ang sibuyas, iwasang mapasama o mahiwaan ang ugat nito dahil narito ang highest concentration ng lachrymatory agents

– Gumamit ng goggles (na mas effective), eye glasses

– Ibabad sa malamig na tubig na may yelo ang sibuyas sa loob ng 30 minuto bago hiwain

– Tumapat sa may hangin gaya ng electric fan para hindi sumentro ang kemikal sa mata