Bakit mahirap basahin ang sulat ng doktor?

reseta

Sa paningin ng marami, parang kinahig ng manok (o chicken scratch) ang sulat-kamay ng mga doktor. Bakit ba mahirap basahin ang kanilang mga sulat-kamay lalo na sa mga reseta sa mga pasyente?

May mga nagsasabi na ito ay dahil sa sinadya at sikreto ang nilalaman ng sulat-kamay ng doktor. Totoo kaya? Isa-isahin natin…

Ang reseta ay hindi para sa mga pasyente

Ang preskripyon ng doktor na isinulat ay hindi talaga para basahin ng mga pasyente. Ang nakasulat na mga gamot sa reseta ng doktor ay para sa mga pharmacist o nasa pharmacy, upang makita nila ang tamang gamot para sa pasyente na naaayon sa batas at regulasyon para rito.

Kailangan ng pag-iingat

Sikretong matatawag kung bakit sadyang hindi mabasa ang sulat ng doktor sa reseta sa pasyente. Ito ay isang paraan ng pag-iingat upang hindi magaya o hindi madaling gamitin ng sinumang pasyente. Iniiwasan ito upang hindi maabuso dahil kapag nagkataon ay puwedeng makapahamak. Tandaan natin na ang anumang inireseta na gamot ay nangangailangan ng diagnosis o pagsusuri ng sakit ng pasyente. Halimbawa nito ang gamot sa ubo na para sa bata ay hindi para sa matatanda, lalo na kung iba ang uri ng ubo ang pinag-uusapan.

Maraming kailangangan pagsulat

Sa uri ng trabaho nila sa medical field, dapat ay dokumentado ang karamihang ginagawa ng mga doktor. Partikular dito kapag ang mga doktor ay nasa closed door na usapan at kailangang ng written evidence sa kanilang medical history o records.

Sa dami at tagal ng inilalagi nila sa trabaho sa bawat araw (10-12 oras) na nangangailangan ng pagsulat – lalo na ang sulat kamay – ay sadyang nakakapagod at apektado rito ang kalidad ng kanilang pagsulat. Napapagod din ang mga doktor partikular ang kanilang maliliit na muscles sa kamay.

Limitadong oras

Marami sa mga doktor ang sadyang abala at nakabase rin ito sa dami ng kanilang mga pasyente sa at sa bilang ng sakit ng mga ito.

Kung sa bawat araw ay may 15-20 minuto lamang ang kayang ibigay na oras ng doktor sa kanyang pasyente, naroon ang pagmamadali ng doktor sa kung paano niya ipaliliwanag sa pasyente o bantay nito ang tungkol sa kanyang sakit at gamutan. Kasama rin sa oras ang pagrereseta o pagbibigay ng prescription na dapat sundin ng pasyente. Dito apektado rin ang kalidad ng pagsusulat ng doktor. Ang mga bagay na ito ay nasa oras dahil may iba pa ring pasyenteng kailangang suriin ang doktor – na kailangang pagkasyahin ang oras na ito sa loob ng isang araw.

Dapat ding ikonsidera na may mga terminong medikal na mahirap ding isulat sa haba at malimit ding ginagamit ang Latin phrase sa mga ito gaya ng QD/qd (once a day), BID/bid (twice a day), o TID/tid (thrice a day). May mga termino ring mas madali at mabilis isulat ng mga doktor kaysa maubos ang oras para isulat ang pinakabuong pagbaybay nito. Ang halimbawa nito ay “mg” para sa milligram.

Tandaan din natin na bukod sa hindi basta mabasa ang sulat-kamay ng mga doktor, marami sa pharmacies na maliban sa hahanapan kayo ng reseta ay dapat ding nakasulat rito ang numero ng lisensya ng doktor, halimbawa ay S2, para sa hard drugs at psychotropic.