Bakit kailangang maging tapat sa doktor?

Bilang isang healthcare professional, mahalagang maging tapat sa iyong doktor pagdating sa iyong kalusugan.

Kailangan maging honest dahil kailangan ng iyong doktor ang wasto at kumpletong impormasyon tungkol sa medical history at kasalukuyang estado ng iyong kalusugan para makalikha ng matalinong pagsusuri at lumikha ng naaangkop na plano sa paggamot. Sa pamamagitan ng pagpigil o pag-downplay sa ilang mga sintomas o alalahanin sa kalusugan, maaaring hadlangan ang kakayahan ng doktor na magbigay ng pinakamahusay na posibleng pangangalaga.

Sa pagsasabi rin ng totoo, paraan din ito para maiwasan ang mga potensyal na nakapipinsalang pakikipag-ugnayan. Isipin mo, kung limitado ang ibinigay mong detalye sa doktor, baka ang pagbibigay niya ng gamot ay hindi maging sapat o makapaminsala pa nang husto sa iyong kalusugan.

Higit pa rito, ang pagiging tapat sa iyong doktor ay maaari ring makatulong na magtatag ng isang matibay at mapagkakatiwalaang relasyon sa pagitan mo at ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Maaaring mahirap magbukas ng tungkol sa mga sensitibo o nakahihiyang isyu sa kalusugan, ngunit tandaan na nariyan ang doktor upang tulungan ka at napapailalim sa mga batas sa pagiging kompidensyal. Nahihiya ka sa sakit mo? Tandaan na ang estado ng kalusugan mo ay tiyak na nakita na niya dati sa ibang mga pasyente o kaso, kaya bakit ka mahihiya? Trained naman sila sa pagsusuri at paggagamot sa malawak na uri ng mga kondisyong pangkalusugan.

Gayundin, ang pagiging totoo tungkol sa iyong mga gawi sa kalusugan at pamumuhay (lifestyle) ay makatutulong sa iyong doktor na gumawa ng mga personalized na rekomendasyon para sa pagpapabuti ng iyong pangkalahatang kalusugan at pagpigil sa mga problema sa kalusugan sa hinaharap. Sa huli, ang katapatan ay ang pundasyon para sa epektibong komunikasyon at pakikipagtulungan sa pagitan mo at ng iyong doktor, na humahantong sa mas mahusay na mga resulta sa kalusugan.

Kapag kailangan pa ng tulong mula sa doktor, ano pang dapat gawin?

Muli, kapag naghahanap ng medikal na pangangalaga, mahalagang maging tapat at lumalapit sa iyong doktor. Mahalagang sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang mga dati nang kondisyon, mga gamot na kasalukuyan mong iniinom, at anumang mga allergy o masamang reaksyon na iyong naranasan sa nakaraan. Kasama na rin diyan ay kung ikaw ba ay naoperahan na o hindi pa.

Bilang karagdagan, mahalagang makipag-usap nang malinaw at lantaran tungkol sa iyong mga kasalukuyang sintomas. Maging tiyak tungkol sa kung kailan ito nagsimula, kung ano ang nararamdaman, at anumang mga salik na tila nagpapaganda o nagpapalala sa kanila. Mainam ding ipaalam kung anong mga gamot ang nainom mo na (lalo na kung galing sa ibang dokto). Maaaring makatulong na subaybayan ang iyong mga sintomas sa isang talaarawan o journal, upang tumpak mong maiulat ang mga ito sa iyong doktor sa iyong susunod na pagbisita. Sa pagiging maagap at bukas sa iyong doktor, maaari kang magtulungan upang bumuo ng isang epektibong plano sa paggamot at mapabuti ang iyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan.