Bakit kailangan ng reseta sa pagbili ng gamot?

prescription

Bakit kailangan ng reseta sa pagbili ng gamot? At

Ang anomang gamot ay hindi dapat na maabuso at ang pag-inom nito ay dapat kontrolado o may abiso ng doktor.

May mga gamot na potensyal na nakapapahamak kung walang sapat na superbisyon o abiso ng rehistradong doktor.

Mahalang may reseta sa mga partikular na gamot at dapat natin itong unawain.

KALIGTASAN

Kung babalikan habang kayo ay nagpapakonsulta sa doktor ay tinatanong sa inyo kung ano’ng mga gamot (non-prescription medications, maintenance o iba pa) ang iniinom ninyo. Dito rin kasi nakasalalay kung anong dapat ninyong inuming gamot na ibibigay ng doktor at kung paano ninyo ito iinumin. Dito matitiyak ng doktor kung magkakaroon ba ng side effects ang pag-inom ng inyong maintenance, halimbawa, sa gamot na para sa sakit na inyong ikinukonsulta sa doktor. Tandaan natin na may aktibong ingredients sa gamot na posibleng mag-clash o sumalungat kaya ang pag-inom ng dalawang uri ng gamot na pagsasabayin ay maaaring magpataas pa ng peligro sa pagkakaroon ng side effects ng mga ito.

Sa tamang pag-inom din ng gamot na may reseta ay naililigtas nito ang ating pera sa mas malalang gastusan sa pagpapagamot. Higit sa lahat ay naililigtas din nito ang buhay at pinagaganda ito.

MAAYOS NA KALUSUGAN

Kaya kayo nagpakonsulta sa doktor ay upang malaman ninyo ang tamang gamutan para sa inyo. At ang basehan ng inyong ikagagaling ay makikita rin sa reseta na dapat ninyong sundin. Ito ang isang mabuting paraan para kayo ay maging malusog at mabuhay nang mahaba at maayos.

KAILANGAN NG PHARMACY

Hinahanap ng botika ang reseta ng doktor mula sa pasyente o sa bumibili ng gamot. Kadalasang ding hinahanap ang bagong reseta lalo na sa mga partikular na gamutan. May mga gamot kasi na inireseta sa inyo na taon na ang nakalilipas na posibleng hindi na akma sa pangangailangan ng inyong katawan sa ngayon. Kapag hindi na akma ay posibleng kulang na ito sa bisa o maaari ninyo pang ikasama.

Hindi makatarungang sabihin na “Gastos lamang kasi kapag nagpakonsulta pa sa doktor para lamang sa reseta.” Tandaan natin na mahalaga ang reseta ng doktor at kung bibili tayo ng gamot na ipipilit itong walang reseta ay mas malamang na mapagastos tayo sa pagkakamali kung nasa peligro ang kaligtasan natin.