Bakit humihina o nawawalan ng pandinig?

Nakararanas ba kayo ng paghina ng pandinig? O natatakot kayo dahil nawawalan kayo ng pandinig?

Maraming dahilan kung bakit humihina o nawawala ang pandinig.

Bilang tao, tayo ay may anim na senses:

– Paningin (Vision)

– Pandinig (Auditory)

– Amoy (Olfactory)

– Panlasa (Gustatory)

– Touch (Tactile)

– Vestibular (Movement): ang pakiramdam ng paggalaw at balanse, na nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa kung nasaan ang ating ulo at katawan sa lugar.

Sa pag-aaral, ang kawalan ng pandinig ay maaaring nasa lahi o namamana. Ito rin ay dahil kung may dysfunction sa looban ng tainga, cochlea, auditory nerve, o dahil sa brain damage.

Ang pagkawala ng pandinig ay nasa isang tainga (unilateral) o parehong tainga (bilateral). Ang pagkawala ng sense na ito ay maaaring nangyari bago pa makapagsalita ang isang tao (pre-lingual) o matapos na matutong makipag-usap (post-lingual).

Maaari ring humina ang pandinig kung nakararanas ng sipon.

Ang pagkawala ng pandinig ay pareho sa magkabilang tainga (symmetrical) o magkakaiba sa bawat tainga (asymmetrical).

Ang pagkawala rin ng pandinig ay lumalala sa paglipas ng panahon (progressive) o mabilis na nangyayari (sudden). Maaari rin itong umigi o mas masahol sa paglipas ng panahon (fluctuating) o mananatiling pareho sa paglipas ng panahon (stable).

Dapat ding tandaan na ang pagkawala ng pandinig ay maaaring naroroon na mula pa nang isilang (congenital) o lilitaw sa ibang pagkakataon sa buhay (acquired or delayed onset).

Puwede rin namang humina ang pandinig kapag ang pasyente ay malapit nang mamatay. Ang pandinig ay ang pinakahuling sense na nawawala sa tao kapag siya ay malapit nang yumao.

Kadalasan, kapag isang tainga lamang ang mahina ang pandinig ay maaaring dahil ito sa nakabarang wax (tutuli), may impeksyon, sirang eardrum o tinatawag na Ménière’s disease.

Mga sensyales ng pagkahina o pagkawala ng pandinig

– Hirap intindihin ang sinasabi ng iba o ng kausap

– Hirap makarinig lalo na kapag may maingay na background noise

– Mataas ang volume na higit sa kailangan ng TV o radyong pinakikinggan

– Hirap makarinig ng consonants (B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, minsan ay Y)

– Pinauulit ang sinabi o narinig mula sa kausap o pinakinggan at hinihiling na bagalan ito

– Ayaw makipag-usap dahil sa kahirapang makarinig

Mga pagsusuri para matukoy ang pagkahina o pagkawala ng pandinig

– Susuruin ng doktor kung anong problema sa pandinig na baka ito ay may kinalaman sa earwax, o pamamaga dala ng impeksyon

– Pagkakaroon ng screening test kung saan gagamit ang doktor ng whisper test at kailangan na takpan ang isang tainga nang paisa-isa upang makita kung gaano kahusay ang naririnig na mga salita na binibigkas sa iba’t ibang dami at kung paano tutugon o magre-respond sa iba pang mga tunog. Gayunman, ang accuracy nito ay maaaring limitado

– Gagamitan ng audiometer test at ito ay sinasabing more-thorough test na gagawin ng audiologist; gagamit ng earphones at makakarinig ng tunog na direkta sa bawat tainga. Bawat tunog ay inuulit hanggang sa maging mahina o mawala ito upang malaman kung anong pinakamahinang tunog ang napakinggan

Mga lunas sa pagkahina o pagkawala ng pandinig

– Pagtanggal ng nakabarang earwax gamit ang suction o maliit na tool na may loop sa dulo

– Pag-opera sa abnormal na ear drum o sa mga buto ng pandinig (ossicles)

– Paggamit ng hearing aids. Kung ang pagkahina o pagkawala ng pandinig ay dahil sa may sira sa loob ng tainga, makatutulong ang hearing aid. May potensyal na benepisyo ito na ipaliliwanag sa pasyente ng doktor. Marami ring uri nito

– Paggamit ng cochlear implants. Ito ay ginagamit kung hindi gaanong umuubra ang conventional hearing aids sa pasyente. Hindi tulad ng tulong ng hearing aid, ito ay nagpapalakas ng tunog at ididirekta ito sa iyong kanal ng tainga, ang isang cochlear implant ay dumadaan sa mga nasira o hindi gumaganang bahagi ng iyong panloob na tainga at direktang pinasisigla ang ugat ng pandinig. Ipaliliwanag din ng audiologist at medical doctor sa pasyente ang benefits at risks nito