Bakit ginagamit ang mga daga sa scientific studies?

Marahil isa kayo sa mga nagtataka kung bakit ang mga daga ang ginagamit sa scientific studies.

Pagdating sa animal testing, lab experimental, o scientific research bakit ba mas madalas ang mga daga ang laging ginagamit?

Bahagi ng pag-aaral, ang mga gamot at chemical ay kailangang masuri para malaman ang epekto nito sa tao. Sa kahit anong testing ay kinakailangan ito lalo na sa mga gamot. Ibig sabihin lahat ng safety levels ay kalkulado.

Popular ang mga daga sa scientific experiments dahil genetically parehas tayo – bilang mga mga tao – sa kanila. Kung hindi genetically very similar tayo sa mga daga ang resulta ng experiments ay magiging inaccurate. Mahalaga ang bagay na ito sa medical research, dahil ang genes ay maaaring matanggal sa mice para ma-encourage ang certain ailments at ang cancerous cells ay madaling ma-introduce sa katawan.

Mas murang pag-aralan at alagaan ang mga daga. Maraming hayop na genetically similar sa atin, tulad ng baboy (na mas accurate sa size) pero hindi tulad ng daga na mura na, mas kailangan lang ng kaunting space para alagaan sila, pakainin at paramihin.

Sa legality, mas madaling alagaan ang mga daga kumpara sa iba na mas nangangailangan ng mas mabusising proseso para gumawa ng isang pag-aaral.