Bahagyang taas-presyo sa produktong petrolyo nakaamba

Inaasahan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa Enero 17, Martes.

Ang tinatayang pagtaas ng presyo ay para sa mga sumusunod na produkto:

Diesel: P0.50 – P.90 kada litro

Gasoline: P0.50 – P0.90 kada litro

Kerosene: P0.00 – P0.40 kada litro

Ang indikasyon sa paggalaw ng mga naturang presyo ay hindi pa klaro batay sa unang apat na araw ng kalakalan ng linggo at dedepende ito sa final trading.