Bad breath, sirang ngipin daan sa pagkakaroon ng sakit sa puso?

Ibang kahihiyan kapag ang tao ay may masamang amoy ng hininga. Nakababawas ito ng kumpiyansa o appeal ng isang tao. Pero ang mas nakababahala ay apektado nito ang ating kalusugan.

Karaniwan o nangayayari ang pagkakaroon ng bad breath pero dapat ito ay iniiwasan dahil nakahihiya sa katabi o kausap.

Ang pagkakaroon ng mabahong hininga ay hindi dahil lamang sa hindi ka nagsipilyo matapos mong kumain kundi baka isang malalang kondisyon na ang tawag ay halitosis.

Ang halitosis ay indikasyon ng pagpapabaya at walang oral hygiene. Ang halitosis na tinatawag ding bad breath (o fetor oris) ay nangyayari sa 25 porsyento ng tao sa mundo o isa sa bawat apat na tao.

Ang halitosis ay hango sa mga salitang Latin na halitus na ang ibig sabihin ay hininga habang ang osis ay kondisyon.

Nagkakaroon ng masamang amoy kapag may particles ng pagkain ang naiwan sa bibig, nauuwi ito sa bacteria na siya namang nagpo-produce ng sulfur compounds – iyan ang dahilan ng pagkakaroon ng masamang amoy.

Mas maraming food articles na naiiwan sa bibig, mas malakas ang amoy nito na hindi maganda. Isang mabuting paraan para maiwasan ito ay ang palagiang pagsisipilyo matapos kumain. Mas maiging sundan ito ng pagpo-floss upang mawala ang mga nakasingit sa pagitan ng mga ngipin. Sipilyuhin din ang dila at gilagid. Matapos nito ay magmumog gamit ang mouth wash.

Ang isyu na ito ay maaaring maging dahilan sa pagkakaroon ng problema sa puso

Ang pagkakaroon din ng sirang ngipin ay daan din para sa pagkakaroon ng mabahong hininga. Sa pag-aaral, kung sira ang ipin ay maaaring dahilan ito para sa pagkakaroon ng problema sa puso o heart attack.

Kung matagal nang pinababayaan na may untreated cavity o sirang ipin ay maaaring humantong ito sa pagkakaroon ng periodontal disease. Nagiging sanhi ito ng pag-urong ng mga gilagid mula sa iyong ngipin, na lumilikha ng isang puwang sa ilalim ng gum lines kung saan maaaring manirahan at lumaki ang bacteria. Sa gap na ito, ang bacteria ay papasok sa inyong ugat papunta sa puso. Kapag tumigas ang bacteria sa puso ay maaaring magdulot ng kondisyong tinatawag na atherosclerosis.

Ang atherosclerosis ay nagdudulot ng paglaki ng plaque sa mga panloob na dingding ng mga ugat ng iyong puso, na maaaring makapagpigil sa daloy ng dugo sa buong katawan. At ang paghihigpit sa daloy ng dugo papunta at mula sa iyong puso ay ang dahilan ng sakit sa puso.

Paano pa maiiwasan ang pagkakaroon ng mabahong hininga?

Isa pang paraan para maging healthy at fresh ang hininga ay panatilihing hydrated ka. Regular na uminom ng tubig.

Ang pagkakaroon din ng halitosis ay maaaring dahil sa mayroon kang sakit, dahil mismo sa pagkakaroon ng gum disease o dahil sa sirang ngipin na hindi natatanggal.  Iwasan ang paninigarilyo at ugaliin magpatingin sa dentista nang regular para malaman ang kondisyon ng inyong kalusugan.