Ano ang tamang pagpapautang?

May pagkakataon talaga sa buhay na tayo ay magigipit at kailangan ng pinansyal na tulong ng iba – pwedeng sa pamilya, kamag-anak, o kaibigan. Pero minsan kahit sa simpleng kakilala lamang ay lalapitan pa rin dahil baka rito ay may pag-asa tayong makahiram.

Baliktarin natin ang sitwasyon, paano kung tayo ang lalapitan at hihingan ng tulong-pinansyal? Ano ang tamang paraan ng pagpapautang? Mahalagang talakayan ito dahil dito nakasalalay hindi lamang ang tiwala sa isa’t isa kung hindi ang respeto – respeto na dapat ding ibalik kasabay ng perang hiniram.

Kung halimbawang may nanghiram sa iyo ng P20,000, buo mo bang ipahihiram ito? Kung sobra-sobra nang husto ang pera mo siguro pupuwede pa pero kung sapat o sadyang hindi sapat ang pera, magdalawang-isip ka muna. Tama na ang magpahiram ng P3,000 hanggang P5,000. Ang kulang na P15,000-P17,000 ay hayaan nang ang ibang tao na kakilala ng nanghihiram sa iyo ang bumuo.

Sa hirap ng panahon, isipin mo rin ang araw-araw na pangangailangan mo o ng iyong pamilya. Itawid mo rin ang isip mo sa mas malakihan at biglaang pangangailangang-pinansyal tulad ng emergency. Halimbawa nito ay bigla kang nagkasakit o ang isang miyembro ng pamilya.

Maging mapili rin sa pahihiramin ng pera. Kung tutuusin, kahit pa sa pinakamalapit sa atin ay dapat maging maingat sa pagpapahiram ng pera. Kahit pa sabihin nating “may kaya” o mayaman, makakaipon at makakabayad din naman ay hindi pa rin sapat na garantiya na maibabalik ang pera mo. Sa unang banda, hindi naman iyan manghihiram kung may kasiguraduhan din naman sa takbo ng buhay, hindi ba? Kaya, mas mabuting maging maingat.

DAPAT PA BA’NG ITANONG KUNG SAAN GAGAMITIN ANG UUTANGING PERA?

Mahalagang malaman mo kung saan gagamitin ang perang uutangin sa iyo. Hindi ito sa pakikialam, pero doon tayo sa usapin na may “pupuntahan” ang pera nang maayos. Kasi kung bulagsa sa pera hihiram, malabo ang garantiyang maibabalik sa iyo ang perang pinaghirapan mo.

Isipin mo kung ang isang tao ay hihiram sa iyo ng P20,000 pero dahil lamang sa ipanghahanda sa birthday party. Tama ba’ng pahiramin pa siya? Paano kung ang pera ang gamitin naman sa pagbili ng mamahaling telepono para lamang makasabay sa uso at ipagyabang? May dapat kang ipag-isip dito.

DAPAT BA’NG MAY INTERES SA PAGPAPAUTANG?

Dapat ba’ng may interes sa pagpapautang? Ang bangko ay nagpapautang nang may interes din naman.

Sa usaping pagpataw ng interes sa utang, ano ang dapat na laki ng porsyento rito?

Tama naman ang sabi ng iba, kung tutulong ka gawin mo nang bukal sa loob mo at huwag nang patawan nang interes. Kung ikaw naman ang tipo ng taong gustong magdagdag pa ng interes ay hindi naman problema lalo kung gusto mo lamang naman na maibalik sa panahon ang pera mo.

Kung magpapataw ng interes huwag mo nang higitan sa 3 porsyento kada buwan. Tandaan mo rin naman na ang nangungutang sa iyo ay naghihirap na, bakit dadagdagan mo pa ang hirap ng tao? Masama naman ang maging mapagsamantala sa kakulangan ng iba baka gabaan ka ng Diyos.

DAPAT BA’NG MAY KASULATAN PARA SA UTANG?

Mas mainam kung ito ay may kasulatan at nakanotaryo upang maging malinaw at malinis ang usapan sa pagitan ng nagpahiram at nanghihiram ng pera. Proteksyon ninyo itong parehas.