Ano ang safest, cleanest stall sa public restrooms?

Ang public restroom ng University of the Philippines Town Center na mas kilala sa tawag na U.P. Town Center na matatagpuan sa Katipunan Ave., Diliman sa Quezon City. (Kuha ng Bilibb)

Kapag pumasok kayo sa public restrooms – na brutal necessity, anong stall o pinto ang inyong gagamitin? Anong stall ba ang masasabing pinakamalinis o safe?

Ayon sa pag-aaral ay walang lugar sa banyo, lalo na ang pampublikong uri nito, ang masasabing germ-free kahit pa ito ang nakikita nating pinakamalinis at pinakamabango. Kaya ito rin ang pinakadahilan kung bakit kailangang laging maging maingat at malinis sa paggamit ng public restrooms.

Ayon pa sa pag-aaral, kadalasang mas malinis ang unang stall na pinakamalapit sa pintuan ng restrooms – kahit pa may pila sa ibang restrooms bago magamit mismo ang stall.

Sa paliwanag, sa pagpasok ng mga tao sa public restrooms, mas marami ang pinipiling gamitin ang dulong stall dahil sa narito ang iniisip nilang ‘mas may privacy’.

Ang unang pinto naman ang iniilagan dahil iniisip na walang gaanong privacy na makukuha rito. Pero narito ang masasabing lowest bacteria levels.

Centrality preference delikado?

May tinatawag na “centrality preference” na nangyayari sa pagpili ng stall sa public restrooms. Ang gitnang stalls ang pinakamadalas gamitin ng mga tao ayon sa pag-aaral. Nagsagawa ng pag-aaral noon sa journal ng Psychological Science noong 1995 kung saan sa identical stalls ng public restrooms ay mas piniling gamitin ng mga tao ang nasa gitnang stalls.

Ano ang batayan na malinis ang stall sa banyo?

Maliban sa visual at olfactory inspection, tingnan kung may checklist na nakapaskil o nasa loob ng stall ng banyo. Dito makikita kung ilang beses at gaano namamantina nang maayos ang banyo. Batayan din na kung gaano kapuno ang basurahan na nasa loob ng stalls. Kung mas puno at puno rin ang basurahan ng ibang stalls ay masasabing hindi regular itong namamantina. Dapat palaging malinis ang restrooms na ginagamit lalo na kung may bayad ito.

Okay bang mag-squat ang babae kapag umiihi?

Maraming babae ang iwas na iwas na umupo sa toilet seat dahil sa iba-ibang tao ang gumagamit dito kaya ang nagiging solusyon nila ay ang pagtungtong dito bago umihi.

Pero ayon sa mga doktor, nakokompromiso o hindi nare-relax ang pelvic (balakang) floor na delikado dahil mas matagal umihi at hindi nailalabas ang dapat na iihi – daan para magkaroon ng urinary tract infections o UTI.

Bago umupo sa toilet seat, punasan muna ito gamit ang tissue. Siguraduhin lamang na hindi mahahawakan ng inyong kamay ang upuan. Ngunit ayon din sa pag-aaral ang tissue sa loob ng restrooms o stall ay hindi 100% na safe o malinis. Mainam na magdala ng sariling tissue at disinfecting alcohol para rito.

Mas safe sa inyo at sa lahat na bago i-flush ang toilet ay takpan muna ito o ibaba ang lid. Kung walang lid ay agad na lumabas mula sa stall.

Safe ba ang tissue paper sa public restrooms?

Ang pagkakaroon ng tissue paper sa stalls o sa loob mismo ng restroom ay hindi palaging kasiguraduhan na magiging malinis at safe ang inyong kalusugan. Tandaan na ang tissue sa restroom ay hindi protektado mula sa germs. Sa oras na nag-flush ng toilet ay may germs na naisasama sa hangin (aerosolized germs) na napupunta sa tissue at sa ibang parte ng stalls o restrooms tulad ng dingding, sahig at iba pa.

Ano ang mga tamang ikilos sa restrooms?

  1. Huwag hawakan ang mukha kapag nasa public restrooms dahil anumang germs na nasa inyong mga kamay ay maaaring maipasa sa ilong at bibig – delikado na sa pagkakaroon ng sakit.
  2. Maghugas ng mga kamay kapag tapos nang gumamit ng stall. Linisan maging ang pagitan ng mga daliri.
  3. Matapos maghugas, huwag nang humawak pa ng kung anong nasa restroom. Agad na lisanin ang lugar lalo na kung may mga taong bumabahing o umuubo.
  4. Maiging magdala palagi ng disinfecting alcohol at sariling tissue paper para sa dobleng proteksyon.