Ano ang remedyo sa kulugo?

Ang kulugo o warts ay isang uri ng impeksyon sa balat na nakahahawa ngunit hindi cancerous (benign).

Ang warts o kulugo ay ang mga nakaumbok o nakaangat sa balat. Ito ay magaspang, bilugan o iregular ang sukat, medyo matigas, at ang kulay ay maaaring brown, gray o gray-black, o dilaw. May warts din na animo’y maliit na cauliflower sa balat.

Tumutubo lamang ang kulugo sa epidermis, ang itaas na layer ng balat. Ang impeksyon na ito ay maaaring makuha rin ng bata kung kaya’t kahit sila ay nagkakaroon ng kulugo.

Ang kulugo na sanhi ng virus ay tinatawag na human papillomavirus (HPV) infection. Ang virus sa warts ay isa lamang sa mahigit isang daang uri ng HPV.

Karaniwang tumutubo ang kulugo sa kahit anong parte ng katawan at minsan ito ay masakit at puwedeng dumami. Kadalasang nakikita ito sa siko, kamay at mga daliri, tuhod o sa leeg habang sa iba ay sa mukha. Maaari rin itong tumubo sa maselang bahagi ng katawan – babae man o lalaki.

Lahat ba ay nagkakaroon ng kulugo?

Paliwanag ng mga doktor, lahat tayo ay may contact sa HPV at paulit-ulit ito. Nangyayari ito kapag humahawak tayo sa doorknobs o nakikipagkamay sa ibang taong may kulugo. Gayunman, hindi lahat sa atin ay nagkakaroon ng warts. Isang dahilan para magkaroon ng kulugo ay kapag ang tao ay mahina ang immune system.

Hindi naman sobrang nakahahawa ang kulugo ngunit ito ay maipapasa lalo na kung mayroong sira o breaks ang balat. Maaaring makuha rin ito sa sahig ng locker rooms o shower rooms. Ang virus sa kulugo ay maaaring manatili sa balat na bibilang ng taon.

Ang kulugo ay dumarami. Ang simpleng kulugo mo sa leeg ay puwedeng kumalat pa hanggang sa ibang parte ng leeg at maaaring kumalat sa mukha. Ang isang halimbawa ng pagkalat nito ay kung ikaw ay magtatanggal ng t-shirt. Ang t-shirt na daan sa leeg na may kuluga ay maaaring magkaroon ng virus na dadampi sa mukha habang tinatanggal ang damit. Maaari ring mahawa ka ng kulugo kung nanghiram ka ng tuwalya ng iba o gamit ng iba.

Para masiguro kung ang tumubo sa balat ay kulugo, kailangang masuri ito ng doktor sa pamamagitan ng examination (biopsy) o sa isang tinginan lamang.

Kapag nasuri na ng doktor na kulugo ang nasa inyong balat, bibigyan ang pasyente ng opsyon para maremedyohan ito gaya ng sumusunod:

Laser treatment. Ito ay kung ang anumang therapies ay hindi naging epektibo sa kulugo. Gagamitan muna ito ng dermatologist ng anesthesia upang mamanhid ang area na tatanggalan ng kulugo.

Chemical peels. Ito ay ginagawa para sa flat warts dahil ito ay karaniwang marami kung tumubo at kailangan ang peeling methods. May peeling medicine na ibibigay na ipapahid sa kulugo habang nasa bahay. Ang peeling medicines na ito ay matapang tulad ng salicylic acid, tretinoin, at glycolic acid.

Immunotherapy. Ang ginagamit dito ay mismong immune system ng pasyente upang magamot ang kulugo. Ginagamit ito kapag walang bisa ang ibang treatments sa kulugo. Ang diphencyprone ay isang uri ng chemical na sinasama sa isang uri ng immunotherapy para sa kulugo.

Kailangang maging maingat kapag ang kulugo ay nagdugo o mabilis na tumubo. Agad na magpakonsulta sa dermatologist kapag ito ay naranasan. Iwasan din ang mag-self medicate, tanggalin o sunugin ito sa pamamagitan ng apoy sa lighter, kandila at iba pa.