Mga paraan para maiwasan ang milia

Mayroon din ba kayong milia tulad ng iba? Pamilyar ba kayo rito?

Ang milia ay ang maliliit o butlig-butlig (cyst) na kulay puti o dilaw at karaniwang marami na makikita sa mukha lalo na sa bandang mga mata o ilong.

Ang milia ay nagsisimula kapag ang skin flakes o dead skin ay na-trap sa ilalim ng balat o kung ang keratin ay na-trap rito. Nangyayari rin ito kung ang ginamit na skincare ay hindi na-penetrate nang maayos ng balat. Kung barado ang sweat ducts ng balat ay maaaring magkakaroon ng milia at ito ay kung tayo ay kulang sa tulog, naninigarilyo, hindi malinis sa mukha, paggamit ng sobrang oil-based beauty products, pagkakaroon ng skin trauma o impeksyon.

Ang milia ay madalas makita sa mga sanggol at sa mga taong nagkakaedad.

Paano ito mawawala o maiiwasan?

– Iwasan ang pagtiris ng milia dahil lalo lamang maiirita ang balat

– Ang milia removal ay ginagawa lamang ng mga professional o sa beauty salon at ito ay ginagamitan nila ng incision lalo na kung malalim ang milia

– Hugasan ang mukha nang regular gamit ang mild soap

– Iwasang matulog na may nakalagay pang makeup sa mukha at leeg. Dapat mawala ang oil sa mukha dahil sa beauty products

– Iwasan din ang paggamit ng makeup remover na may oil

– Mag-exfoliate nang regular upang talagang maging malinis ang mukha

– Huwag basta gumamit ng eye cream lalo na kung hindi ito safe o hindi akma sa inyong balat. Suriin din ang produkto kung ito ay expired na dapat iwasan

– Malaking tulong kung iiwasan ang pagkain ng matataba o mamantika gaya ng mga karne o itlog

– Iwasan ang maarawan