Ano ang kabag at ano ang remedyo rito?

Karaniwang nararanasan ang kabag (gas pain) dahil sa hangin sa tiyan. Nakararanas ng pagkabalisa kapag punom-puno ng hangin ang tiyan na maaaring magdulot ng pagkirot.

Ang hangin ay maaaring ma-trap o maipon sa tiyan o sa intestinal tract.

Ang kabag ay anumang uri ng kondisyon na maaaring magpamaga sa ating stomach lining o protective lining sa ating tiyan at ito ay maaaring maranasan ito ng bata o matanda.

Saan ito nakukuha o ano ang mga sanhi ng kabag?

Ang kabag ay nakukuha sa sobrang pag-inom ng alak, sobrang pag-inom ng pain medications, o pagkakaroon ng H. pylori bacteria. Ang pasyente ay maaaring makaranas ng pagduduwal, pagsusuka, at isang negatibong sensasyon sa tiyan.

Kapag napabayaan ang kabag ay maaaring mauwi sa chronic gastritis na tatagal ng ilang taon.

Kapag sira o manipis ang stomach lining, prone rin ang taong magkaroon ng gastritis.

Nakararanas din ng kabag kung tayo ay tumatanda na – habang tumatanda ay numinipis ang stomach lining. Ang paninigarilyo ay sanhi rin ng kabag, ganoon din sa paggamit ng cocaine.

Ang kabag din ay maaaring resulta ng autoimmune disorders, viral infections at stress dala ng severe injury, illness, o operasyon.

Maaari ring makuha ang kabag kapag sobrang bilis kumain o hindi tama ang pagnguya ng mga kinakain. Sa paraang ito ay nahihirapan ang tiyan na durugin ang mga kinain. Hindi ring maganda na palagian ang pag-inom ng softdrink o soda dahil sa ito ay carbonated – may bula na magdaragdag ng hangin sa tiyan.

Nakukuha rin ang kapag sa madalas na pag-chewing gum, hindi hiyang na mga pagkain na maaaring lactose intolerance tulad sa gatas.

Nagiging aktibo ang kabag kapag ang stomach lining ay may pamamaga at ang pagkakaroon nito ay may peligro na maaaring mauwi rin sa pagkakaroon ng stomach cancer. Kailangang maging maingat sa mga kinakain at mag-exercise nang regular. Makatutulong din na iwasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo upang hindi mairita ang sikmura. Iwasan din ang pag-inom ng over-the-counter pain medications, gaya ng aspirin at ibuprofen o nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), dahil nakasisira ito ng stomach lining katagalan.

Remedyo sa kabag

– Para mabawasan ang pamamaga ng stomach lining, iwasan ang mga pagkain nagbibigay problema rito tulad ng heavily processed and preserved food, mga pagkain na may high gluten content. Iwasan din ang acidic na mga pagkain o dairy food, o ang matatamis

– Makatutulong ang pagkain ng broccoli o blueberries

– Magdurog ng mga bawang at ang katas nito ay inumin kahit isang kutsarita. May mabibili rin nito sa merkado na aged for several months na puwedeng gawing opsyon

– Pag-inom ng probiotic drink o supplement na uri nito upang maging maayos ang bowel movements dahil nagkakaroon ng good bacteria sa digestive tract. May mga pagkain din na may probiotics tulad ng fermented food kimchi, yogurt, kefir o kombucha

– Pag-inom ng tsaa na may honey

– Ang pagkakaroon din ng kabag ay hindi lamang sa mga uri ng kinakain ngunit sa dami rin nito. Kailangang kaunti lamang ang kainin. Ang sobrang calories at carbohydrates ay nagiging dahilan din ng pagkakaroon ng kapag

Tandaan na kapag ang kabag ay tumagal na ng higit sa isang linggo, agad nang magpasuri sa doktor. Magpatingin na rin kung nakararanas ng pagsusukang may kasamang dugo o dugo sa pagdumi