Ano ang depression? Paano ito nakaaapekto?

Lahat ng tao ay nakararanas ng lungkot paminsan-minsan at normal ito. Sa depresyon, iba ang lungkot na nararamdaman dito – malalim at tumatagal.

Ang depresyon ay isang pangkaraniwan ngunit seryosong medical illness at nakaaapekto sa nararamdaman, takbo ng iniisip at maging sa ating galaw ng isang tao sa kahit anong life stage.

Noong 2017, sa pagtatantya ng World Health Organization ay halos 86 milyong katao sa Timog Asya ang may depresyon habang sa buong mundo, ang bilang ay 322 milyon.

Ang depresyon ay tinatawag ding clinical depression o depressive disorder. Negatibo ring naaapektuhan nito ang pagtulog, pagkain, pakikisalamuha sa iba at pananaw sa buhay.

Ang depresyon ay umaagaw ng lakas, kaayusan ng pag-iisip at positibong nararamdaman. May mga inaatake ng depresyon dahil sa sobrang wala nang kalakasan o gana sa lahat ng mga bagay o sa kanilang buhay. Ito ang bagay na humahadlang sa isang may depresyon na makaalis sa hirap na kanyang kinalalagyan.

Ang pagkakaroon nito ay pangkaraniwan at minsan hindi natin alam na mayroon na tayo nito o ang taong kakilala natin.

Kapag ang negatibong bagay na ito ay nararamdaman sa loob ng dalawang linggo o higit pa, maaari na itong matawag na depresyon at sa pagsusuri ng doktor ay maaari itong magamot.

Sintomas at senyales ng depresyon

– lungkot na tuloy-tuloy na nararamdaman

– balisa

– empty mood

– pakiramdam na walang silbi

– pakiramdam na helpless

– may guilt feeling

– kawalan ng lakas, sobrang pagod o sobrang bagal kumilos

– kawalan ng ganang kumain

– kawalan ng interes sa mga hilig o aktibidad na ginagawa naman noon

– hirap na makapokus sa pag-iisip

– hirap makatulog, nagigising sa madaling araw, o sobrang tulog

– nagkukulong sa kuwarto o sa bahay

– umiiwas sa pamilya o mga kaibigan

– nakadepende sa inuming nakalalasing o pagdepende sa sedatives na mga gamot

– iritable

– miserable

– nawawalan ng kumpiyansa

– pananakit ng ulo o kalamnan

– biglaang pangangayayat o pagbigat ng timbang

Ano ang dapat gawin kapag may depresyon ang isang tao?

May self-treatment para sa ganitong kondisyon, kailangan lamang ay maging bukas o aware tayo sa kung anong nangyayari sa atin.

May ginagawa ka ba o may nangyayari sa iyo na hindi normal at hindi mo naman nararamdaman noon? Ito ang isang unang tanong na dapat mong masagot hangga’t maaari.

Huwag mahiyang humingi ng tulong upang makausap ang taong malapit sa iyo o makauunawa sa iyong pinagdadaanan. Unti-unting ilabas ang nararamdaman o nasasaloob.

Kapag nagiging seryoso o mabigat na ang kondisyon, agad na magpasuri sa doktor dahil maaaring ikamatay ng isang tao kapag hindi niya kinaya ang dinadala niyang depresyon.

Ano ang dapat gawin ng ibang tao may kakilalang may depresyon?

Kung may kasama o kakilala kayong nakararanas at naghihirap sa depresyon, maging maingat sa mga galaw at sasabihin. Kailangan naroon ang suporta at unawa sa taong may depresyon.

– Huwag masyadong personalin ang pag-uugali ng taong may depresyon. Nasasaktan o nahihirapan ka pero mas hirap ang taong biktima ng depresyon.

– Huwag ipagpalagay na alam mo lahat ang nakabubuti. Kung naroon ang paniniwala na mas gaganda ang sitwasyon niya kung may aksyon ang taong depressed, hindi ito ganoon kadali. Maaaring ang depressed ay hindi pa handa dahil pinipigilan siya ng depresyon niya na mapunta sa mas maayos na kondisyon. Hindi naman ito personal, gusto rin naman ng depressed na maging maayos siya.

– Huwag silang iwasan. Ito ang panahon na dapat may karamay ang taong depressed. Subukan siyang unawain nang husto. Minsan ang simpleng pakikinig sa istorya ng depressed ay malaking bagay na para makaluwag ito sa bigat na dinadala.

Iwasang sabihing, “Huwag kang maging mahina.” Dapat maunawaan na ang depresyon ay hindi kahinaan. Ito ay isang sakit na nangangailangan gamutan at ng unawa ng mga taong nasa paligid nito – lalo ang pamilya o mga kaibigan.

Iba pang dapat iwasang sabihin

– “Lahat naman tayo ay may pinagdaraanan.” Totoo na lahat ng tao ay may kanya-kanyang problema pero iba ang kaso ng taong may depresyon. Malalim na problema ang kanyang dala.

– “Wala iyan sa mga dinaaan ko.” – Iba-iba tayo ng nararanasa at ang bigat o timbang nito ay iba rin naman ang epekto sa taong may depresyon.

– “Cheer up” o “Maging masaya ka.” – Ang pagsabi nito na may pagpilit ay hindi maganda. Hindi personal choice ng taong may depresyon ang maging malungkot nang todo. Walang taong gusto ng kalungkutan. Kung mayroon ding taong gusto na maging masaya, ito ang mga taong nasa depresyon.

– “Ang selfish mo naman.” – Ang mga taong may depresyon ay walang sapat na kapasidad na maging maayos ang nararamdaman nila – hindi nila ito kaya nang mag-isa. Hindi nila intensyon na maging pabigat o magbigay ng problema sa iba. Sadya lamang hindi nila kaya ang kanilang sarili.

Ang pagsasabi ng mga nabanggit ay pagmemenos sa nararamdaman ng taong may depresyon – na kapag sinabi ang mga ‘yun ay makadaragdag lamang sa lagay ng depresyon. Mas mahirap ito sa taong may depresyon pero walang gamutan o walang pera para sila ay magamot.