Alam mo ba ang tamang paggamit ng “ng” at “nang”?

Ang lengguwahe ay madali lamang gamitin kapag nakikipag-usap ngunit kung ito ay gagamitin na sa pormal na pamamaraan partikular sa pagsusulat, kailangang alam natin kung paano gagamitin ang mga salita at tamang baybay nito.  Dahil Buwan ng Wikang Pambansa, isa sa nararapat na tutukan ay ang paggamit ng “ng” at “nang”.

Ang “ng” at “nang” ay ilan sa mga salitang homophones na ang ibig sabihin ay pareho ang tunong ng pagbigkas ngunit magkaiba ang ibig sabihin o paraan ng paggamit.

“Ng”

Ang salitang “ng” ay ang kahalili para sa salitang Ingles na “of”.

Halimbawa:

 1. She is the leader “of” this group.

Siya ang lider “ng” grupong ito.

2. This is the beginning “of” everything.

Ito ang umpisa “ng” lahat.

Sa salitang Pilipino, ang “ng” ay ginagamit para ikonekta ang pandiwa (verb) sa layon (object), halimbawa:

 1. She bought a new cellphone.

Bumili siya “ng” bagong cellphone.

Ang pandiwa ay ang salitang “bumili” at ang layon ay ang cellphone. Ano ang kaniyang binili? Cellphone.

Maaari rin itong gamitin upang idagdag sa huling salita, halimbawa:

 1. Maganda: Maganda(ng) dilag

2. Macho: Macho(ng) lalake

Mga kahulugan sa Tagalog ng salitang “ng,” halimbawa:

– Pananda ng pangalawang tuwirang nilalayon ng pandiwang palipat, halimbawa:

 1. Mag-alaga “ng” aso.

– Titik na ipinapalit sa pangatnig na “na” at pahulaping iniaangkop sa unang salita ng dalawang pinagkakatinig, halibawa:

 1. “umagang maaliwalas” sa halip na “umaga na maaliwalas”

Ang salitang “ng” din ay sumasagot sa mga tanong na ano o kailan. Ginagamit din ito kapag tungkol sa oras o petsa at kapag pagmamay-ari, halimbawa.

 1. Huwebes ng umaga tayo umalis.
 2. Gamit ng karpintero ang lapis na iyan kanina.

“Nang”

Ang salitang “nang” ay kahalili ng salitang Ingles na “when” at “so that,” halibawa:

 1. I was at my room “when” the visitors arrived.

Nasa kwarto ako “nang” dumating ang mga bisita.

2. She was twitching in pain when I saw her.

Siya ay namimilipit sa sakit “nang” makita ko siya. (Namimilipit siya sa sakit “nang” makita ko siya.)

3. Drink, “so that” you won’t go thirsty.

Uminom ka “nang” hindi ka mauhaw.

Ginagamit din ang salitang “nang” para idugtong o ikonekta ang pandiwa sa pang-abay, halimbawa:

 1. Do not run too fast.

Huwag kang tumakbo “nang” mabilis.

Ang salitang pandiwa ay ang tumakbo at ang pang-abay (adverb) naman ay mabilis. Ginamit ang salitang “nang” upang pagdugtungin ang dalawang salita.

Ang salitang “nang” din ay nagsasaad ng pang-abay o pararilang (adverbial phrase), halimbawa:

 1. Eat (Kumain ka.)

Eat a lot. (Kumain ka “nang” marami.)

– Drink (Uminom ka.)

Drink a lot. (Uminom ka “nang” marami.)

– They ran. (Sila ay tumakbo.)

They ran fast. (Sila ay tumakbo “nang” mabilis.)

Mga ibang halimbawa sa paggamit ng salitang “nang”:

– Gusto ko nang grapes.

– Gusto ko nang bumangon.

– Gusto ko nang uminom.

Mga kahulugan ng salitang “nang”

– Katagang sinusundan ng pang-uri at naglalarawan sa pandiwa, halimbawa:

 1. Tumakbo “nang” mabilis

Maglakad “nang” mabagal.

– Pinagsama na bilang pang-abay at na bilang pang-angkop, halimbawa:

 1. Ayoko nang uminom.

– Makikita sa pagitan ng pandiwa o malapandiwang nagpapahayag ng matindi at patuloy na aksiyon, halimbawa:

 1. Sigaw “nang” sigaw.

– Tumutukoy sa nakalipas na aksyon, halimbawa:

 1. Nag-uusap kami “nang” tumunog ang telepono.

– May kahulugang “upang”, karaniwang may at sa unahan, halimbawa:

Mag-aral ka at “nang” matuto.

Iba pang gamit ng “nang”

Ang salitang “nang” ay sumasagot sa tanong na “paano”, halimbawa:

 1. Paano siya kumain at umalis bigla?

Kumain siya nang mabilis at hindi nagpaalam.

Kapag inuulit ang pandiwa, halimbawa:

 1. Kain nang kain hindi naman nataba.

Kapag sinasagot ang tanong na “gaano” o “magkano”.

 1. Magkano mo nabili iyang sapatos mo?

Mahal ito nang mabili ko mula online store.

Kahalili ng salitang “noong”, “upang” o “para”.

 1. Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo.

Kapag nasa tabi ang salitang “maaga”.

Nasaan ang ate mo?

Maaga nang umalis kanina kaya hindi mo naabutan.