Alak masama sa buntis; mas masama sa sanggol

Ang pagkakaroon ng makinis na ridge sa pagitan ng itaas na parte ng labi at ilong ng sanggol na ito ay tinatawag na philtrum.

Ang pag-inom ng kahit anong inuming nakalalasing ay hindi kailanman ligtas para sa mga buntis (sa kahit anong stage) o kahit pa sa gustong mabuntis.

Hindi rin pinag-uusapan dito kung ano’ng oras o gaano karaming alkohol ang nararapat para sa mga buntis para masabing ligtas siya at ang batang kanyang dinadala. Dapat ay ganap na iwasan ang alak hanggang sa ipanganak ang sanggol.

PAANO NAPUPUNTA ANG ALKOHOL SA SANGGOL?

Ang alkohol ay napupunta sa inunan o placenta sa pamamagitan ng umbilical cord. Hindi lamang nakasasama ang alkohol para sa pagbuo ng sanggol, kapag ang isang buntis ay umiinom nang malakas, ang mataas na konsentrasyon ng alkohol sa dugo ay maaari ring makasagabal sa mahahalagang sustansya na tumatawid sa inunan at makarating sa sanggol.

Matapos na makainom ng alak ang isang buntis, humigit-kumulang dalawang oras lamang para maabot ang antas ng alkohol sa dugo ng fetus ng ina.

BAKIT MAS MATINDI ANG EPEKTO NG ALKOHOL SA SANGGOL?

Ang anomang dami ng alkohol ay nananatili sa sistema ng fetus sa loob nang mas matagal na panahon kaysa sa sistema ng ina dahil ang fetal alcohol metabolism ay mas mabagal. Kaya, kung ang isang buntis ay umiinom nang madalas o marami, ang fetus ay nalalantad sa alkohol sa mahabang panahon – mas maraming alkohol sa tiyan, mas nasa peligro ang bata.

MGA EPEKTO NG ALAK SA BATANG NASA SINAPUPUNAN

Malaki ang maaaring maging epekto ng alak sa nagbubuntis kabilang dito ang debelopmental, pisikal, mental, emosyonal, pag-uugali at intelektuwal na mga kapansanan at karamdaman sa sanggol. Ang mga ito ay tinatawag na fetal alcohol spectrum disorders (FASDs).

Maiiwasan ang FASDs kung ang isang bata ay hindi nalantad sa alkohol bago ipanganak.

Ilan sa mga epekto sa sanggol kapag nailabas na siya ng kanyang ina at sa paglipas ng panahon ay ang mga sumusunod:

-pagkakaroon ng makinis na ridge sa pagitan ng itaas na parte ng labi at ilong (na tinatawag na philtrum. Ang halimbawa nito ay makikita sa larawan)

-pagkakaroon ng wide-spaced eyes

-kakulangan sa timbang o laki

-maliit na ulo

-hirap na magsalita

-hirap umintidi o mapurol ang ulo

-hirap sa paaralan partikular sa math

-hirap makarinig

-hyperactive na pag-uugali

-malabong paningin

-problema sa puso, atay at buto

Bilang karagdagan sa utak at spinal cord, ngipin, at panlabas na ari ng sanggol ay patuloy na madaling maapektuhan ng mga depekto na dulot ng pag-inom ng alak hanggang sa ipanganak.

Kahit naman hindi nagdadalang-tao ay kailangang mag-ingat at hinay-hinay sa inom – hindi barrel ang katawan natin.

Ayon sa mga eksperto, safe ang babaeng hindi buntis kung iinom lamang siya na hindi hihigit sa isang inumin sa isang araw. Samantala, hindi dapat humigit sa dalawa ang mga lalaki kada araw.