74% mga Pinoy hindi pa nasusuri para sa tuberculosis

Isang bacterial infection ang tuberculosis (TB) na sobrang nakahahawa, banta sa buhay, pangunahing umaatake sa baga, ngunit maaaring makasira sa iba pang bahagi ng katawan. Anuman ang edad, lahi, at etnisidad ay maaaring maapektuhan ng sakit na ito partikular sa mga bansang mababa at may gitnang kita tulad ng Pilipinas. Kaugnay nito, ang Capstone-Intel Corporation ay nagsagawa ng survey upang imbestigahan ang kamalayan at persepyon ng mga Pilipino sa TB.

Ang survey ay isinagawa mula Agosto 1 to 10, 2023 na may 1,205 respondente mula sa iba’t ibang rehiyon sa bansa.

Ayon sa datos, isang tiyak na bahagi ng mga respondente ang nagsabing sila ay nagpasuri para sa TB. Sa buong bansa, 21% ng mga Pilipino ang nagpasuri noon. Habang 4% ang hindi tiyak, ang nalalabing 74% ay mga hindi pa nagpapasuri.

Ang mga lebel ng pagpapasuri ay nagpapahayag ng kaunting pagkakaiba-iba sa iba’t ibang lugar. Ang pinakamataas na bilang ng mga nagpasuri ay nasa National Capital Region (NCR), na may 23% ng populasyon nito ang nasuri, sinundan ng Visayas (23%), Luzon (21%), at Mindanao (20%). Ang porsyento ng mga taong sumagot ng “hindi” sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod: Mindanao (77%), Luzon (75%), NCR (74%), at Visayas (68%).

Ang kritikal na usapin na ito ay may kaugnayan sa artikulong lumabas sa pna.gov.ph na nag-ulat ng nakaaalarmang 70 mga Pinoy ang namamatay kada araw dahil sa TB, na nagresulta sa kabuuang 1.6 milyong kamatayan noon pa lamang 2021. Ang ulat ay higit pang naghahayag ng nakababahalang pagtaas ng mga kaso ng TB, na may tinatayang 650 kaso sa bawat 100,000 Pilipino noong 2021.

Sa limitadong bilang ng mga respondente na nagpasuri para sa TB, nagrekomenda ang Capstone-Intel para matugunan ang isyung ito.

“This highlights the importance of raising awareness about the disease and encouraging people to get tested. To address this issue, one way is to educate the public about the symptoms and risks associated with TB, as well as the importance of early detection and treatment. This can be done through expanded public health campaigns and information dissemination in schools, workplaces, and other community settings,” ayon sa Capstone-Intel.

“Additionally, expanded incentives such as free or subsidized testing, as well as access to quality healthcare services, can encourage people to get tested,” dagdag pa nito.

Kinikilala ng ahensya ng pananaliksik ang PhilHealth para sa mga pagsisikap nito sa pagbabawas ng mga kaso ng TB sa pamamagitan ng pagbibigay ng benepisyong pakete na sumasaklaw sa gastos ng paggamot sa TB.

Bilang bahagi ng pag-aaral ng Capstone-Intel, tinanong din ang mga respondente tungkol sa kanilang kamalayan sa iba’t ibang sintomas na nauugnay sa TB. Ang pinakakilalang sintomas ay ang patuloy na pag-ubo nang mahigit dalawang linggo, na nasa 76% sa buong bansa. Dagdag pa rito, 41% sa mga respondente ang may alam na ang pagkapagod o pagkahina ay maaaring senyales ng TB.

Nalaman din na 27% ng mga respondente ang may alam na ang pananakit ng dibdib ay sintomas ng TB. May 10% naman ang nakaaalam ng pagpapawis sa gabi (10%), at pananakit ng ulo o pagkahilo (6%) na mga senyales ng TB. Ang pinakamataas na antas ng kaalaman kaugnay sa patuloy na pag-ubo ay nasa NCR (83%), sinundan ng Visayas (77%), Luzon (75%), at Mindanao (74%).