Kung pamilyado, hanggang saan dapat tumulong sa kaanak?

Pagdating sa pagtulong sa mga kamag-anak, ang lawak kung saan dapat mag-alok ng tulong ay maaaring maging isang mahirap na desisyon, lalo na kung ang isa ay may sariling pamilya na dapat unahin.

Kung tipong pamilyado kang tao at sa taas ng mga bilihin ngayon, hanggang saan ba dapat tumulong sa kaanak?

Mahalagang magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagsuporta sa mismong pamilya at mga kamag-anak o sa malapit na pamilya.

Una, mahalagang suriin ang uri ng pangangailangan ng kamag-anak para sa tulong. Kung ang kamag-anak ay nahaharap sa isang malaking krisis o nasa isang mahinang sitwasyon, maaaring kailanganin na magbigay ng agarang suporta. Sa ganitong mga kaso, napakahalaga na makipag-usap nang hayagan sa asawa o kapareha upang matiyak na ang parehong partido ay nasa parehong pahina at maunawaan ang epekto ng tulong na ito sa kanilang sariling pamilya. Dagdag pa rito, mahalagang magtakda ng malinaw na mga hangganan at mga inaasahan sa kamag-anak, na ginagawang malinaw na ang tulong na ibinibigay ay pansamantala at nasa loob ng makatuwirang mga limitasyon.

Sa kabilang banda, kung ang pangangailangan ng kamag-anak para sa tulong ay higit na talamak o patuloy sa pagiging likas o ugali na ng mga ito, mahalagang isaalang-alang ang epekto nito sa kapakanan ng sariling pamilya. Ang pagbibigay-prayoridad sa mga pangangailangan ng isang malapit na pamilya ay hindi isang makasariling gawain. Sa ganitong mga kaso, maaaring makatulong na mag-explore ng alternatibo. Ngunit ang ilalaang tulong din sa kadugo o kaanak ay hindi dapat magbibigay ng masamang epekto sa pinansyal na estado.

Ang isang halimbawa nito ay kung kinakailangan mo pang mangutang sa iba para may ipangtulong sa kaanak pero sa huli ikaw lamang pala ang mahihirapan o mababaon sa utang – mas iba rin ang epekto na kung sa bandang huli ay ikaw pa ang lalabas na masama. Hindi rin naman tama na mag-aaway ang mag-asawa o pamilya dahil lamang sa paghingi ng tulong ng kaanak. Sa ganitong sitwasyon ay kailangang matimbang maigi ang mga bagay-bagay bago ang pagtulong sa iba.