‘No approved therapeutic claims’: Mga dapat maunawaan dito

Ang katagang “No approved therapeutic claims” ay madalas na makikita sa mga food supplement at iba pang produktong pangkalusugan, tulad ng food o dietary supplements.

Nangangahulugan ito na ang produkto ay hindi nasuri o naaprubahan ng mga ahensya ng regulasyon para sa pagiging epektibo nito sa paggamot o pagpigil sa anumang partikular na kondisyong medikal. Ang pahayag na ito ay kinakailangan ng batas upang maiwasan ang mga mapanlinlang o maling pahayag tungkol sa mga benepisyong pangkalusugan ng isang produkto. Hindi ito nangangahulugan na ang produkto ay hindi ligtas o hindi epektibo, ngunit sa halip ay walang sapat na siyentipikong ebidensya upang suportahan ang anumang mga therapeutic claim o pahayag na ito ay nakagagamot.

Bilang isang konsumer, mahalagang magkaroon ng kamalayan sa kahulugan ng “No approved therapeutic claims” at maunawaan na ang anumang mga benepisyong inihahayag ng produkto ay hindi napatutunayan ng mga ahensya tulad ng Bureau Food and Drugs. Mahalagang gawin ang iyong sariling pananaliksik at kumpnsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago kumuha ng anumang suplemento sa kalusugan o produkto.

Bagama’t ang ilang mga produkto ay maaaring may anecdotal na katibayan ng kanilang pagiging epektibo, ngunit kailangan ninyong magkaroon ng pinakamahusay at matalinong mga pagpapasya batay sa maaasahang mga mapagkukunan ng impormasyon.