50 cultural workers sinanay ng Nayong Pilipno para sa “Philippine Experience” sa Davao

Sinanay ng Nayong Pilipino Foundation (NPF) ang mahigit 50 cultural workers kabilang ang tourism officers, tour guides, at tourism planners mula Hunyo 6-8, 2023 bilang paghahanda sa opisyal na paglulunsad ng “Philippine Experience” project sa lalawigan ng Davao sa katapusan ng Hunyo.

Isa sa mga punong programa ng NPF, ang Cultural Leadership Institute (CLI) intensive course ay binuo noong 2019 upang magtatag ng mga kultural na lider na dapat na nangunguna sa pangangalaga, promosyon, at pag-unlad ng pamana ng kultura ng Pilipinas.

Upang bumuo ng isang holistic na pinuno ng kultura, ang curricular na balangkas nito ay nakabatay sa andragogy o pagtulong sa mga nakatatanda na matuto at malikhaing sining ng pagtuturo. Ang mga kurso ay sa pakikipagtulungan sa mga iskolar at practitioner sa mga nauukol na paksa.

Kabilang sa mga layunin ng CLI ay buuin o linangin ang mga kapasidad ng mga empleyado ng NPF at iba pang stakeholder sa kultural at malikhaing industriya upang ihanda sila para sa mga tungkulin ng pamumuno sa pangangalaga sa pamana ng kultura at napapanatiling pag-unlad ng turismo.

Kabilang dito ang Interpretative Planning na naglalayong sanayin ang mga opisyal o tagaplano ng turismo na bumuo ng mga plano sa turismo na may balangkas ng pagpapakahulugan sa pamana; Interpretative Guiding na tutulong sa mga tour guide na bumuo ng interpretative guide, interpretative walks at talks, kasama ang mga lokal na salaysay at interpretasyon.

Sa kanyang mensahe, sinabi ni NPF Executive Gertie Duran-Batocabe na sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataong pang-edukasyon at pagsasanay, umaasa ang ahensya na hindi lamang palawakin ang sektor ng turismo, kundi mapataas din ang pagpapahalaga sa kulturang Pilipino sa mga lokal at dayuhan.

“We are ecstatic that we are able to implement the Nayong Pilipino CLI Intensive courses, which will enable participants to develop their leadership skills and understanding of cultural heritage protection. By doing so, we hope to empower participants to become strong advocates for the conservation of their unique cultural identities,” saad niya.