Standard rates para sa driving schools iniutos ng LTO

Para makakuha ng driver’s license sa Pilipinas, mandato na kailangan munang magpatala sa driving school na aprubado ng Land Transportation Office (LTO). Ngunit upang maiwasan ang mapang-abusong driving schools pagdating sa mga bayarin sa kanila ng mga nais matuto, naglabas ang ahensya ng kautusang ukol dito.

Nakasaad sa memorandum ang mga dapat sundin ng driving schools na sisimulan sa kalagitnaan ng susunod na buwan.

Ang mga lalabag sa sobrang pagsingil ay may kaparusahan batay sa Memorandum Circular No. JMT-2023-2390 o “Omnibus Guidelines on the Accreditation, Supervision, and Regulation of Driving Institutions, and the Standardization of Driver and Conductor’s Education.”

Ayon sa LTO, ang mga sumusunod ay ang pinakamataas lamang na singil na maaaring ipataw ng mga pribadong institusyon sa pagmamaneho:

Bayad para sa motorcycle driving lessons

Theoretical driving course (TDC) – P1,000
Practical driving course (PDC) – P2,500

Bayad para sa driving lessons para sa light vehicles

Theoretical driving course (TDC) – P1,000
Practical driving course (PDC) – P4,000

Bayad para sa heavy vehicle driving courses

Theoretical driving course (TDC) – P1,000
Practical driving course (PDC) – P8,000

Ang mga lalabag sa itinakdang maximum TDC at PDC rates ay may kaukulang kaparusahan.

Unang paglabag – P50,000 at anim na buwang suspensyon ng akreditasyon

Ikalawang paglabag – P100,000 at isang taong suspensyon ng akreditasyon

Ikatlong paglabag – Pagbawi ng akreditasyon

Nasa direktiba rin ang bilang ng mga araw na maaaring gamitin upang tapusin ang teoretikal na pagsasanay sa pagmamaneho. Maaaring kumpletuhin ng student drivers ang pamantayan sa loob ng dalawang araw (sa halip ng nakaraang tatlo) sa loob ng parehong buwan: pitong oras sa unang araw at walong oras sa pangalawa. Ang kabuuang kinakailangang oras ay 15 oras pa rin.